k.ú.: 646521 - Hrabišín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536091 - Hrabišín NUTS5 CZ0715536091
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 803 5956047
zahrada 546 385339
travní p. 615 3071442
lesní poz 547 3183408
vodní pl. nádrž umělá 14 15242
vodní pl. tok přirozený 203 89357
vodní pl. tok umělý 57 6189
vodní pl. zamokřená pl. 7 9105
zast. pl. společný dvůr 2 1164
zast. pl. zbořeniště 15 3689
zast. pl. 450 148796
ostat.pl. dráha 5 136782
ostat.pl. jiná plocha 120 45327
ostat.pl. manipulační pl. 61 55679
ostat.pl. neplodná půda 470 337870
ostat.pl. ostat.komunikace 552 288222
ostat.pl. pohřeb. 3 8066
ostat.pl. silnice 9 83606
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 22725
ostat.pl. zeleň 3 2785
Celkem KN 4491 13850840
Par. KMD 4491 13850840
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 289
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 39
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 430
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 41
LV 498
spoluvlastník 683

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.01.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.01.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.05.2022 21:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.