k.ú.: 646644 - Hradčany u Českého Dubu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563901 - Bílá NUTS5 CZ0513563901
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1996878
zahrada 148 121213
ovoc. sad 1 4014
travní p. 393 1211930
lesní poz 223 2145752
vodní pl. tok přirozený 14 38964
vodní pl. zamokřená pl. 4 11901
zast. pl. zbořeniště 7 3399
zast. pl. 141 47627
ostat.pl. jiná plocha 77 55785
ostat.pl. manipulační pl. 31 30250
ostat.pl. neplodná půda 25 17154
ostat.pl. ostat.komunikace 160 135969
ostat.pl. pohřeb. 3 1806
ostat.pl. silnice 5 72404
ostat.pl. zeleň 1 304
Celkem KN 1383 5895350
Par. KMD 1383 5895350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 138
LV 198
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843 08.10.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 22:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.