k.ú.: 646652 - Chvalčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563901 - Bílá NUTS5 CZ0513563901
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 1096018
zahrada 94 64143
ovoc. sad 1 5495
travní p. 250 1078341
lesní poz 144 1177646
vodní pl. nádrž umělá 1 219
vodní pl. tok přirozený 126 17625
zast. pl. zbořeniště 6 2167
zast. pl. 71 26045
ostat.pl. jiná plocha 64 34088
ostat.pl. manipulační pl. 12 13475
ostat.pl. neplodná půda 19 25554
ostat.pl. ostat.komunikace 85 83495
ostat.pl. silnice 3 46339
Celkem KN 985 3670650
Par. KMD 985 3670650
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 71
LV 137
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2011
S-SK GS 1:2880 1843 20.10.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 22:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.