k.ú.: 646687 - Hradčany u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583065 - Hradčany NUTS5 CZ0643583065
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 6 118981
orná půda 234 1519662
zahrada mez, stráň 2 360
zahrada 251 259523
ovoc. sad 4 8238
travní p. mez, stráň 1 1633
travní p. 125 140647
lesní poz 110 439275
vodní pl. nádrž umělá 1 265
vodní pl. rybník 1 777
vodní pl. tok přirozený 31 42807
zast. pl. 396 107740
ostat.pl. dráha 9 81094
ostat.pl. jiná plocha 103 172563
ostat.pl. manipulační pl. 9 14951
ostat.pl. mez, stráň 1 1291
ostat.pl. neplodná půda 10 10449
ostat.pl. ostat.komunikace 73 74390
ostat.pl. silnice 9 51706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11303
ostat.pl. zeleň 5 2047
Celkem KN 1383 3059702
Par. DKM 1383 3059702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 146
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 65
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 79
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 392
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 511
spoluvlastník 730

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 14.07.1999
ZMVM 1:2000 01.08.1989 13.07.1999
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.