k.ú.: 646709 - Hradčany u Prostějova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589527 - Hradčany-Kobeřice NUTS5 CZ0713589527
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 3253880
zahrada 106 53390
ovoc. sad 5 14081
travní p. 19 17476
vodní pl. tok přirozený 12 24912
zast. pl. zbořeniště 8 2461
zast. pl. 109 48602
ostat.pl. jiná plocha 27 35012
ostat.pl. manipulační pl. 14 12337
ostat.pl. neplodná půda 14 23040
ostat.pl. ostat.komunikace 80 70090
ostat.pl. silnice 4 40359
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3883
ostat.pl. zeleň 3 999
Celkem KN 686 3600522
Par. DKM 686 3600522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 106
LV 167
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 23.08.2004
Ins. A 1:2000 31.12.1948 23.08.2004
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1948


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.