k.ú.: 646717 - Kobeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589527 - Hradčany-Kobeřice NUTS5 CZ0713589527
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 898 2734321
zahrada 190 97153
ovoc. sad 3 20891
travní p. mez, stráň 1 2054
travní p. 123 99823
lesní poz 5 19044
vodní pl. tok přirozený 2 22375
vodní pl. tok umělý 1 30
zast. pl. zbořeniště 11 1750
zast. pl. 143 49058
ostat.pl. jiná plocha 45 49555
ostat.pl. manipulační pl. 102 75955
ostat.pl. neplodná půda 13 19190
ostat.pl. ostat.komunikace 251 65976
ostat.pl. silnice 38 45881
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10557
Celkem KN 1833 3313613
Par. DKM 17 98261
Par. KMD 1816 3215352
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 88
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 136
LV 234
spoluvlastník 381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 06.05.2003 11.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1833 06.05.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.