k.ú.: 646725 - Hradčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592200 - Hradčovice NUTS5 CZ0722592200
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1162 2474566
vinice 3 5881
zahrada 233 145307
travní p. 908 1314857
lesní poz 314 1405747
vodní pl. tok přirozený 9 52543
vodní pl. tok umělý 1 1518
vodní pl. zamokřená pl. 18 22024
zast. pl. zbořeniště 24 3024
zast. pl. 346 131760
ostat.pl. dráha 10 47852
ostat.pl. jiná plocha 261 253900
ostat.pl. manipulační pl. 16 32067
ostat.pl. neplodná půda 335 181305
ostat.pl. ostat.komunikace 131 187908
ostat.pl. pohřeb. 1 5056
ostat.pl. silnice 16 46184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 20877
ostat.pl. zeleň 6 30810
Celkem KN 3803 6363186
Par. DKM 2645 4535321
Par. KMD 1158 1827865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 214
č.p. výroba 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 3
Celkem BUD 331
LV 655
spoluvlastník 1485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 26.03.2012
KM-D 1:1000 25.09.2000 13.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 25.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 08:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.