k.ú.: 646733 - Lhotka u Hradčovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592200 - Hradčovice NUTS5 CZ0722592200
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 497 1398368
zahrada 127 66339
travní p. 401 670190
lesní poz 77 299306
vodní pl. nádrž umělá 1 8401
zast. pl. zbořeniště 20 3704
zast. pl. 161 51728
ostat.pl. jiná plocha 252 235769
ostat.pl. manipulační pl. 38 23789
ostat.pl. neplodná půda 22 20904
ostat.pl. ostat.komunikace 98 103004
ostat.pl. silnice 45 11462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2190
ostat.pl. zeleň 2 10116
Celkem KN 1742 2905270
Par. DKM 1194 2504577
Par. KMD 548 400693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 155
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 323
spoluvlastník 1019

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 17.02.2016
DKM-KPÚ 1:1000 21.02.2012
KM-D 1:1000 16.04.2000 23.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 16.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 07:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.