k.ú.: 646768 - Lisov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540064 - Lisov NUTS5 CZ0324540064
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 2424226
zahrada 86 70554
ovoc. sad 2 2997
travní p. mez, stráň 3 7720
travní p. 51 440633
lesní poz les s budovou 14 488
lesní poz ostat.komunikace 2 324
lesní poz 20 505926
vodní pl. nádrž umělá 2 4392
vodní pl. tok přirozený 5 22890
vodní pl. tok umělý 1 90
vodní pl. zamokřená pl. 1 562
zast. pl. zbořeniště 2 479
zast. pl. 92 35118
ostat.pl. jiná plocha 65 60693
ostat.pl. manipulační pl. 2 2809
ostat.pl. mez, stráň 13 44815
ostat.pl. neplodná půda 45 141974
ostat.pl. ostat.komunikace 54 121040
ostat.pl. silnice 3 23646
Celkem KN 509 3911376
Par. DKM 509 3911376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 104
LV 140
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.05.2021
DKM 1:1000 09.12.2015
ZMVM 1:2000 01.01.1990 12.05.2021
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 18.05.2022 22:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.