k.ú.: 646814 - Hradec nad Moravicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 507270 - Hradec nad Moravicí NUTS5 CZ0805507270
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1008
orná půda 302 813542
zahrada 729 465368
ovoc. sad 1 10594
travní p. 518 2132755
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz 244 8543076
vodní pl. nádrž umělá 2 2204
vodní pl. tok přirozený 36 212549
vodní pl. tok umělý 2 229
vodní pl. zamokřená pl. 2 9654
zast. pl. společný dvůr 38 17666
zast. pl. zbořeniště 9 3445
zast. pl. 1135 264178
ostat.pl. dráha 7 29127
ostat.pl. jiná plocha 153 88375
ostat.pl. manipulační pl. 57 121833
ostat.pl. neplodná půda 116 91368
ostat.pl. ostat.komunikace 281 313013
ostat.pl. pohřeb. 4 11802
ostat.pl. silnice 13 115177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 61465
ostat.pl. zeleň 112 547198
Celkem KN 3806 13855671
Par. DKM 3806 13855671
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 36
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 42
č.p. rod.dům 670
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 125
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 22
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 1122
byt.z. byt 240
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 21
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 283
LV 1389
spoluvlastník 1988

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2002
THM-V 1:2000 01.10.1979 19.12.2002
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.10.1979 existence přídělů


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 22.03.2019 23:17

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".