k.ú.: 646857 - Hradec u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553301 - Hradec-Nová Ves NUTS5 CZ0711553301
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1148767
zahrada 98 139441
ovoc. sad 2 2156
travní p. mez, stráň 6 23497
travní p. plantáž dřevin 2 2723
travní p. 120 409606
lesní poz 30 303234
vodní pl. nádrž umělá 5 11516
vodní pl. tok přirozený 10 32300
vodní pl. tok umělý 3 1241
vodní pl. zamokřená pl. 7 54460
zast. pl. zbořeniště 5 1184
zast. pl. 118 24484
ostat.pl. dráha 1 20416
ostat.pl. jiná plocha 33 24453
ostat.pl. manipulační pl. 19 21354
ostat.pl. mez, stráň 11 6520
ostat.pl. neplodná půda 9 8148
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 1399
ostat.pl. ostat.komunikace 57 98078
ostat.pl. silnice 4 14079
ostat.pl. skládka 1 67403
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2331
ostat.pl. zeleň 20 30649
Celkem KN 635 2449439
Par. DKM 634 2449252
Par. KMD 1 187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 77
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 118
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 158
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.11.2020 1:1000 23.11.2020 *)
KMD 1:1000 29.09.2010 23.11.2020
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 16.05.2022 12:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.