k.ú.: 646865 - Nová Ves u Jeseníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553301 - Hradec-Nová Ves NUTS5 CZ0711553301
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 706521
zahrada 114 138259
travní p. plantáž dřevin 1 81
travní p. 67 279508
lesní poz 16 745574
vodní pl. nádrž umělá 1 3719
vodní pl. tok přirozený 2 3231
zast. pl. zbořeniště 7 955
zast. pl. 83 14424
ostat.pl. jiná plocha 77 36037
ostat.pl. manipulační pl. 6 2941
ostat.pl. mez, stráň 1 1771
ostat.pl. neplodná půda 9 8362
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 784
ostat.pl. ostat.komunikace 36 51341
ostat.pl. silnice 3 12820
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5923
ostat.pl. zamokřená pl. 4 4670
ostat.pl. zeleň 19 21415
Celkem KN 489 2038336
Par. DKM 488 2038154
Par. KMD 1 182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 63
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 82
LV 106
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.09.2020 1:1000 09.09.2020 *)
KMD 1:1000 29.09.2010 09.09.2020
S-SK ŠS 1:2880 1838 29.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 21.05.2022 23:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.