k.ú.: 646873 - Hradec Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 1813
zahrada 258 120727
travní p. 7 9003
vodní pl. nádrž umělá 3 16142
vodní pl. tok přirozený 10 180473
zast. pl. společný dvůr 31 6201
zast. pl. zbořeniště 9 1741
zast. pl. 1559 854672
ostat.pl. jiná plocha 436 299294
ostat.pl. manipulační pl. 118 117295
ostat.pl. neplodná půda 29 75901
ostat.pl. ostat.komunikace 592 980936
ostat.pl. silnice 46 126613
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 174595
ostat.pl. zeleň 183 482032
Celkem KN 3316 3447438
Par. DKM 3316 3447438
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 41
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 733
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 26
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 97
č.p. rod.dům 143
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 15
č.p. výroba 3
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 150
bez čp/če jiná st. 93
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 69
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če tech.vyb 65
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1499
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 4196
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 294
byt.z. rozest. 8
obč.z. ateliér 12
obč.z. byt 502
obč.z. dílna 9
obč.z. garáž 6
obč.z. j.nebyt 127
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 5179
LV 5574
spoluvlastník 12155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.12.1999
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 06:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.