k.ú.: 646971 - Slezské Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 803 2368471
zahrada 793 357359
travní p. 608 885000
lesní poz 7 52712
vodní pl. nádrž umělá 4 3085
vodní pl. tok přirozený 52 306414
vodní pl. tok umělý 115 20876
vodní pl. zamokřená pl. 87 74370
zast. pl. společný dvůr 30 14865
zast. pl. zbořeniště 9 45191
zast. pl. 2849 886256
ostat.pl. dráha 21 93336
ostat.pl. jiná plocha 684 654009
ostat.pl. manipulační pl. 333 619880
ostat.pl. neplodná půda 13 9225
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 9976
ostat.pl. ostat.komunikace 894 681363
ostat.pl. silnice 90 121112
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 95 102813
ostat.pl. zeleň 105 312557
Celkem KN 7597 7618870
Par. DKM 7597 7618870
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 23
č.p. byt.dům 111
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 109
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 41
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 608
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 38
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 50
č.e. rod.rekr 172
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če garáž 1075
bez čp/če jiná st. 254
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 38
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 66
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 82
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 4
Celkem BUD 2729
byt.z. byt 3807
byt.z. garáž 51
byt.z. j.nebyt 29
obč.z. ateliér 10
obč.z. byt 85
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 19
Celkem JED 4003
LV 5701
spoluvlastník 13770

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.07.2005
THM-V 1:1000 01.04.1961 05.07.2005
Ins. A 1:1000 04.09.1931 01.04.1961
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 14:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.