k.ú.: 646997 - Malšovice u Hradce Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 471146
zahrada 1135 515264
travní p. 180 353176
lesní poz 7 4152
vodní pl. nádrž umělá 4 1828
vodní pl. rybník 5 24628
vodní pl. tok přirozený 57 65962
vodní pl. tok umělý 47 21482
vodní pl. zamokřená pl. 20 8186
zast. pl. společný dvůr 4 686
zast. pl. zbořeniště 8 853
zast. pl. 1396 237704
ostat.pl. jiná plocha 161 135796
ostat.pl. manipulační pl. 31 16599
ostat.pl. neplodná půda 17 13388
ostat.pl. ostat.komunikace 259 292575
ostat.pl. silnice 14 31378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 141259
ostat.pl. zeleň 44 36858
Celkem KN 3628 2372920
Par. DKM 3628 2372920
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 17
č.p. rod.dům 728
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 323
bez čp/če garáž 158
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
Celkem BUD 1359
byt.z. byt 258
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 271
LV 1691
spoluvlastník 2536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.08.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.08.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 19:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.