k.ú.: 647047 - Třebeš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 700 1319760
zahrada 609 433435
ovoc. sad 12 52429
travní p. 195 542828
lesní poz 40 106254
vodní pl. tok přirozený 23 137500
vodní pl. tok umělý 154 26654
vodní pl. zamokřená pl. 2 4712
zast. pl. společný dvůr 9 2862
zast. pl. zbořeniště 7 889
zast. pl. 1232 358254
ostat.pl. jiná plocha 809 732638
ostat.pl. manipulační pl. 29 48219
ostat.pl. neplodná půda 32 67586
ostat.pl. ost.dopravní pl. 101 4609
ostat.pl. ostat.komunikace 631 445957
ostat.pl. pohřeb. 1 2334
ostat.pl. silnice 9 22554
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 103782
ostat.pl. zeleň 149 219260
Celkem KN 4763 4632516
Par. DKM 4763 4632516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 163
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 32
č.p. rod.dům 648
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 116
bez čp/če garáž 81
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 59
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 1208
byt.z. ateliér 5
byt.z. byt 4525
byt.z. garáž 167
byt.z. j.nebyt 112
obč.z. ateliér 40
obč.z. byt 181
obč.z. garáž 14
obč.z. j.nebyt 32
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 5077
LV 5907
spoluvlastník 13044

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.07.2003
ZMVM 1:1000 01.11.1981 23.07.2003
THM-V 1:1000 01.04.1961 23.07.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 21:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.