k.ú.: 647187 - Nový Hradec Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 251149
zahrada 1320 663682
travní p. 269 417540
lesní poz 111 18732027
vodní pl. nádrž umělá 4 2163
vodní pl. rybník 4 165740
vodní pl. tok přirozený 35 91749
vodní pl. tok umělý 7 2574
vodní pl. zamokřená pl. 49 31256
zast. pl. společný dvůr 22 3618
zast. pl. zbořeniště 16 10692
zast. pl. 3048 817237
ostat.pl. jiná plocha 764 765997
ostat.pl. manipulační pl. 156 311823
ostat.pl. neplodná půda 47 32901
ostat.pl. ostat.komunikace 1231 1296865
ostat.pl. pohřeb. 5 291235
ostat.pl. silnice 54 91980
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 514789
ostat.pl. zeleň 184 243753
Celkem KN 7499 24738770
Par. DKM 7499 24738770
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 225
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 15
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 77
č.p. rod.dům 936
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 14
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 30
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 243
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1034
bez čp/če jiná st. 157
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 60
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 79
bez čp/če výroba 25
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 2967
byt.z. byt 8347
byt.z. garáž 193
byt.z. j.nebyt 542
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 592
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 47
obč.z. rozest. 83
Celkem JED 9823
LV 10365
spoluvlastník 23489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.01.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 06.01.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 06.01.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 22:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.