k.ú.: 647225 - Kluky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 114291
zahrada 498 205473
travní p. 265 251778
lesní poz les s budovou 2 63
lesní poz 77 290386
vodní pl. rybník 4 103143
vodní pl. tok přirozený 30 7638
zast. pl. společný dvůr 19 500
zast. pl. zbořeniště 4 428
zast. pl. 809 134348
ostat.pl. jiná plocha 130 18171
ostat.pl. manipulační pl. 16 26724
ostat.pl. neplodná půda 3 2222
ostat.pl. ostat.komunikace 185 111692
ostat.pl. pohřeb. 1 7356
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 655
ostat.pl. zeleň 9 34114
Celkem KN 2307 1308982
Par. DKM 2307 1308982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 525
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 105
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 101
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 5
Celkem BUD 796
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 805
spoluvlastník 1056

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.06.2001
THM-V 1:2000 01.04.1961 04.06.2001
Ins. A 1:1000 04.09.1931 04.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 14:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.