k.ú.: 647241 - Hradecko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559075 - Kralovice NUTS5 CZ0325559075
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1236 4535004
zahrada 56 52626
travní p. 136 163721
lesní poz 295 5067256
vodní pl. nádrž umělá 9 34391
vodní pl. rybník 3 9994
vodní pl. tok přirozený 5 1700
vodní pl. tok umělý 202 34328
vodní pl. zamokřená pl. 3 1427
zast. pl. společný dvůr 1 261
zast. pl. zbořeniště 3 3663
zast. pl. 152 104812
ostat.pl. dráha 2 930
ostat.pl. jiná plocha 47 50769
ostat.pl. manipulační pl. 28 53876
ostat.pl. neplodná půda 79 87710
ostat.pl. ostat.komunikace 113 121451
ostat.pl. silnice 4 75277
ostat.pl. zeleň 34 5868
Celkem KN 2408 10405064
Par. DKM 10 94818
Par. KMD 2398 10310246
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. bydlení 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 138
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 2
Celkem JED 6
LV 169
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2017
KM-D 1:2000 30.03.2001 02.10.2017
S-SK GS 1:2880 1839 29.03.2001 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 07:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.