k.ú.: 647276 - Hrádek u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 500 1719803
zahrada 282 207356
ovoc. sad 3 7616
travní p. mez, stráň 41 47540
travní p. 1055 2120909
lesní poz 528 2218066
vodní pl. rybník 7 44867
vodní pl. tok přirozený 172 61867
vodní pl. tok umělý 135 22983
vodní pl. zamokřená pl. 5 1088
zast. pl. zbořeniště 2 187
zast. pl. 379 115057
ostat.pl. dráha 6 77508
ostat.pl. jiná plocha 206 84283
ostat.pl. manipulační pl. 34 61057
ostat.pl. mez, stráň 26 21283
ostat.pl. neplodná půda 794 211122
ostat.pl. ostat.komunikace 390 135462
ostat.pl. silnice 44 77649
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 23350
ostat.pl. zeleň 11 10752
Celkem KN 4645 7269805
Par. DKM 4645 7269805
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 218
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 375
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 26
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 80
LV 493
spoluvlastník 890

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2008
DKM 09.12.2008
ZMVM 1:2000 30.05.1990 09.12.2008 map. extr.
THM-V 1:2000 31.12.1978 09.12.2008 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 09.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.