k.ú.: 647322 - Hrádek u Nechanic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570052 - Hrádek NUTS5 CZ0521570052
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52053 - Nechanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 1652758
zahrada 97 113374
travní p. 108 345699
lesní poz 23 527287
vodní pl. nádrž přírodní 1 345
vodní pl. tok přirozený 45 10762
vodní pl. tok umělý 6 921
vodní pl. zamokřená pl. 1 2789
zast. pl. 91 43360
ostat.pl. jiná plocha 24 17768
ostat.pl. neplodná půda 4 618
ostat.pl. ostat.komunikace 34 32318
ostat.pl. pohřeb. 1 1307
ostat.pl. silnice 2 14428
ostat.pl. zeleň 1 125
Celkem KN 682 2763859
Par. KMD 682 2763859
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 90
LV 144
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 22.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 20:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.