k.ú.: 647331 - Hrádek u Pardubic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575682 - Srch NUTS5 CZ0532575682
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 14103
orná půda 154 897077
zahrada 138 84227
travní p. 27 37998
lesní poz 51 776095
vodní pl. nádrž umělá 1 599
vodní pl. tok umělý 6 6590
zast. pl. zbořeniště 1 150
zast. pl. 134 43501
ostat.pl. jiná plocha 31 20788
ostat.pl. manipulační pl. 4 894
ostat.pl. ostat.komunikace 33 25804
ostat.pl. pohřeb. 1 1947
ostat.pl. silnice 6 21234
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6324
ostat.pl. zeleň 3 5210
Celkem KN 594 1942541
Par. DKM 594 1942541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 25
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 128
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 168
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.08.1998
ZMVM 1:2000 20.02.1992 03.08.1998
S-SK GS 1:2880 1939 20.02.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 18:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.