k.ú.: 647349 - Hrádek u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594148 - Hrádek NUTS5 CZ0647594148
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1433 17243019
vinice 229 1204016
zahrada 416 158957
travní p. 56 253130
lesní poz les(ne hospodář) 21 225506
lesní poz ostat.komunikace 1 811
lesní poz 128 909619
vodní pl. nádrž přírodní 5 8047
vodní pl. nádrž umělá 4 24670
vodní pl. tok přirozený 11 178666
vodní pl. tok umělý 41 122609
zast. pl. společný dvůr 22 3055
zast. pl. zbořeniště 13 2613
zast. pl. 568 219767
ostat.pl. jiná plocha 350 191368
ostat.pl. manipulační pl. 29 65849
ostat.pl. neplodná půda 27 11477
ostat.pl. ostat.komunikace 331 732665
ostat.pl. pohřeb. 2 4016
ostat.pl. silnice 19 99662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13161
ostat.pl. zeleň 6 15038
Celkem KN 3713 21687721
Par. DKM 3713 21687721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 274
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb 11
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 66
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 553
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 16
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 39
LV 646
spoluvlastník 985

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.09.2015 1:1000 29.09.2015 *)
DKM 1:1000 05.09.2011 zbytek k.ú. obnova přepracováním, DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 30.12.2009 1:1000 21.12.2009 *) část k.ú. na podkladě JPÚ
DKM 1:1000 21.10.1996 intravilán
Ins. A 1:2000 01.01.1956 05.09.2011 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 04:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.