k.ú.: 647357 - Hrádek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 512176 - Hrádek NUTS5 CZ0802512176
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8110 - Jablunkov
Pověřený obecní úřad 81101 - Jablunkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1157 1865285
zahrada 506 320025
travní p. 1302 1272801
lesní poz 675 5523039
vodní pl. nádrž umělá 1 1192
vodní pl. tok přirozený 15 124414
vodní pl. zamokřená pl. 4 3896
zast. pl. společný dvůr 5 1050
zast. pl. zbořeniště 27 3239
zast. pl. 841 140095
ostat.pl. dráha 19 21033
ostat.pl. jiná plocha 156 59426
ostat.pl. manipulační pl. 22 16831
ostat.pl. neplodná půda 164 108801
ostat.pl. ostat.komunikace 358 216521
ostat.pl. pohřeb. 6 1874
ostat.pl. silnice 26 74572
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16222
ostat.pl. zeleň 2 1095
Celkem KN 5292 9771411
Par. KMD 5292 9771411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 552
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 152
Celkem BUD 819
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 1010
spoluvlastník 1549

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.12.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1925


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.05.2022 20:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.