k.ú.: 647365 - Dolní Sedlo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564095 - Hrádek nad Nisou NUTS5 CZ0513564095
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 60145
zahrada 139 135188
travní p. 295 981075
lesní poz 47 8040080
vodní pl. nádrž umělá 1 3635
vodní pl. zamokřená pl. 1 10378
zast. pl. zbořeniště 6 1388
zast. pl. 159 28172
ostat.pl. jiná plocha 30 35310
ostat.pl. manipulační pl. 5 3107
ostat.pl. neplodná půda 29 11179
ostat.pl. ostat.komunikace 57 73451
ostat.pl. silnice 1 60857
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2484
Celkem KN 796 9446449
Par. KMD 796 9446449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 66
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
Celkem BUD 157
LV 184
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.08.2017
KM-D 1:2880 10.04.2000 02.08.2017 Od -ověř TO. KM-D v S-SK-G.
S-SK GS 1:2880 1924 10.04.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 20:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.