k.ú.: 647373 - Donín u Hrádku nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564095 - Hrádek nad Nisou NUTS5 CZ0513564095
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 125 1390420
zahrada 563 403670
travní p. 264 664341
lesní poz 88 233662
vodní pl. tok přirozený 7 39309
vodní pl. tok umělý 1 1106
vodní pl. zamokřená pl. 6 3323
zast. pl. společný dvůr 3 1054
zast. pl. zbořeniště 3 120
zast. pl. 461 135706
ostat.pl. jiná plocha 75 58589
ostat.pl. manipulační pl. 19 38302
ostat.pl. neplodná půda 31 36867
ostat.pl. ostat.komunikace 171 127631
ostat.pl. pohřeb. 1 7368
ostat.pl. silnice 9 43786
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 24540
ostat.pl. zeleň 1 659
Celkem KN 1832 3210453
Par. DKM 1832 3210453
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 243
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 451
byt.z. byt 11
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 19
LV 555
spoluvlastník 763

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.05.1998 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.04.1981 04.05.1998 Od -ověř TO. THM Hrádek měř.1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.