k.ú.: 647390 - Hrádek nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564095 - Hrádek nad Nisou NUTS5 CZ0513564095
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 1844920
zahrada skleník-pařeniš. 3 130
zahrada 930 569056
travní p. skleník-pařeniš. 1 24
travní p. 184 655770
lesní poz 33 198200
vodní pl. nádrž umělá 3 126248
vodní pl. tok přirozený 31 62985
vodní pl. tok umělý 4 10877
vodní pl. zamokřená pl. 1 6049
zast. pl. společný dvůr 30 5973
zast. pl. zbořeniště 24 3762
zast. pl. 1338 461126
ostat.pl. dráha 11 102163
ostat.pl. jiná plocha 417 211433
ostat.pl. manipulační pl. 145 234021
ostat.pl. neplodná půda 50 182552
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1587
ostat.pl. ostat.komunikace 298 266060
ostat.pl. pohřeb. 1 17724
ostat.pl. silnice 64 188321
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 161055
ostat.pl. zeleň 110 191202
Celkem KN 3859 5501238
Par. DKM 3859 5501238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 109
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 43
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 375
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 190
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 111
bez čp/če jiná st. 132
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 25
bez čp/če rod.rekr 38
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če ubyt.zař 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
Celkem BUD 1307
byt.z. byt 993
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 56
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 1064
LV 2169
spoluvlastník 3898

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.1998 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.04.1981 15.06.1998 Od -ověř TO. THM Hrádek, měř. 1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.