k.ú.: 647403 - Loučná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564095 - Hrádek nad Nisou NUTS5 CZ0513564095
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51053 - Hrádek nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 1110805
zahrada 392 261445
travní p. mez, stráň 3 4037
travní p. 279 1300200
lesní poz 156 1377075
vodní pl. tok přirozený 3 27220
vodní pl. tok umělý 11 8930
vodní pl. zamokřená pl. 5 62765
zast. pl. společný dvůr 6 455
zast. pl. zbořeniště 13 5118
zast. pl. 381 147744
ostat.pl. jiná plocha 122 65755
ostat.pl. manipulační pl. 44 71366
ostat.pl. neplodná půda 43 85714
ostat.pl. ostat.komunikace 180 115115
ostat.pl. silnice 8 23467
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 8359
ostat.pl. zeleň 1 89
Celkem KN 1727 4675659
Par. DKM 1727 4675659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 216
č.p. shromaž. 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 376
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 35
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 59
LV 449
spoluvlastník 584

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.03.1998 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.04.1981 16.03.1998 Od -ověř TO. THM Hrádek měř.1:2000, 1:1000
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.