k.ú.: 647446 - Hradisko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 921723
zahrada 133 88256
ovoc. sad 4 11944
travní p. 77 173738
lesní poz 2 20596
vodní pl. tok přirozený 5 32329
vodní pl. tok umělý 7 13307
vodní pl. zamokřená pl. 1 593
zast. pl. společný dvůr 1 119
zast. pl. zbořeniště 1 268
zast. pl. 144 62091
ostat.pl. dráha 1 34523
ostat.pl. dálnice 2 16721
ostat.pl. jiná plocha 73 99671
ostat.pl. manipulační pl. 6 1322
ostat.pl. neplodná půda 28 26290
ostat.pl. ostat.komunikace 73 68708
ostat.pl. pohřeb. 2 6655
ostat.pl. silnice 10 28433
ostat.pl. zeleň 3 2617
Celkem KN 694 1609904
Par. DKM 694 1609904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 81
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 141
LV 202
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.04.2001 1:1000 17.04.2001 *) KPÚ extravilán
DKM 1:1000 06.05.1996 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.02.2003 scelovací řízení


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.