k.ú.: 647471 - Hradiště u Kasejovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557749 - Hradiště NUTS5 CZ0324557749
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 3576590
zahrada 81 56568
travní p. 209 1346227
lesní poz ostat.komunikace 1 418
lesní poz 255 968369
vodní pl. nádrž umělá 3 3940
vodní pl. rybník 7 103119
vodní pl. tok přirozený 14 26558
vodní pl. tok umělý 23 32383
zast. pl. společný dvůr 1 6
zast. pl. zbořeniště 3 325
zast. pl. 109 67819
ostat.pl. jiná plocha 120 130015
ostat.pl. manipulační pl. 5 37793
ostat.pl. neplodná půda 16 38578
ostat.pl. ostat.komunikace 115 225047
ostat.pl. silnice 12 70348
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 820
ostat.pl. zeleň 29 78111
Celkem KN 1264 6763034
Par. DKM 732 5594510
Par. KMD 532 1168524
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 6
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 108
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 191
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 14.03.2008 1:1000 16.04.2008 *) Část k. ú.
S-SK GS 1:2880 1837 30.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 16.05.2022 23:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.