k.ú.: 647489 - Hradiště pod Babí horou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599158 - Těrlicko NUTS5 CZ0803599158
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 778 3830088
zahrada 384 386735
travní p. 534 1456815
lesní poz 206 1202325
vodní pl. nádrž přírodní 10 3898
vodní pl. tok přirozený 67 75125
vodní pl. zamokřená pl. 28 29656
zast. pl. společný dvůr 5 4104
zast. pl. zbořeniště 10 2039
zast. pl. 457 146264
ostat.pl. jiná plocha 140 63220
ostat.pl. manipulační pl. 29 43168
ostat.pl. neplodná půda 283 285865
ostat.pl. ostat.komunikace 418 240125
ostat.pl. pohřeb. 1 2429
ostat.pl. silnice 20 28961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2202
ostat.pl. zeleň 8 7917
Celkem KN 3379 7810936
Par. DKM 3379 7810936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 274
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 11
Celkem BUD 452
LV 648
spoluvlastník 897

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2000
ZMVM 1:2000 01.01.1991 01.08.2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 16:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.