k.ú.: 647578 - Hradišťská Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557587 - Blovice NUTS5 CZ0324557587
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 2213
orná půda 115 675768
zahrada 34 39462
travní p. mez, stráň 2 52
travní p. 151 738164
lesní poz 16 138097
vodní pl. nádrž umělá 2 3393
vodní pl. tok přirozený 10 1927
zast. pl. 49 25822
ostat.pl. jiná plocha 26 8254
ostat.pl. neplodná půda 32 10327
ostat.pl. ostat.komunikace 50 29515
ostat.pl. silnice 7 10685
ostat.pl. zeleň 2 90
Celkem KN 499 1683769
Par. DKM 499 1683769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 47
LV 78
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2004
ZMVM 1:2000 01.01.1990 16.12.2004
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 04:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.