k.ú.: 647624 - Hrachovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545058 - Valašské Meziříčí NUTS5 CZ0723545058
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 807728
zahrada 533 588588
ovoc. sad 12 73053
travní p. mez, stráň 19 7294
travní p. 310 680105
lesní poz ostat.komunikace 1 353
lesní poz 219 1788767
vodní pl. rybník 1 199
vodní pl. tok přirozený 22 90078
vodní pl. tok umělý 25 19994
zast. pl. 541 105826
ostat.pl. dráha 3 37539
ostat.pl. jiná plocha 147 170734
ostat.pl. manipulační pl. 22 48050
ostat.pl. neplodná půda 53 141902
ostat.pl. ostat.komunikace 156 148698
ostat.pl. silnice 10 57474
ostat.pl. skládka 1 37617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 23630
Celkem KN 2237 4827629
Par. DKM 2237 4827629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 253
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 28
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 524
byt.z. byt 48
obč.z. rozest. 15
Celkem JED 63
LV 663
spoluvlastník 937

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1998
ZMVM 1:2000 01.12.1992 01.04.1998
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 08:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.