k.ú.: 647683 - Hranice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513750 - Hranice NUTS5 CZ0714513750
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 920 3550633
zahrada skleník-pařeniš. 4 454
zahrada 2493 1798342
ovoc. sad 8 50727
travní p. 606 1109419
lesní poz 120 1837573
vodní pl. nádrž přírodní 1 334
vodní pl. nádrž umělá 18 194382
vodní pl. rybník 4 25591
vodní pl. tok přirozený 56 275462
vodní pl. zamokřená pl. 25 16186
zast. pl. společný dvůr 18 5414
zast. pl. zbořeniště 64 13794
zast. pl. 4429 1221812
ostat.pl. dobývací prost. 7 85605
ostat.pl. dráha 41 616052
ostat.pl. jiná plocha 803 904067
ostat.pl. manipulační pl. 315 1545118
ostat.pl. neplodná půda 135 172011
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 8303
ostat.pl. ostat.komunikace 819 876373
ostat.pl. pohřeb. 5 32458
ostat.pl. silnice 107 298457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 204 624877
ostat.pl. zeleň 338 755196
Celkem KN 11549 16018640
Par. DKM 11549 16018640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 15
č.p. byt.dům 226
č.p. doprava 3
č.p. garáž 10
č.p. jiná st. 99
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 105
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1474
č.p. rod.rekr 8
č.p. skleník 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 14
č.p. výroba 25
č.e. jiná st. 22
č.e. rod.rekr 127
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 1154
bez čp/če jiná st. 427
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 64
bez čp/če rod.dům 123
bez čp/če rod.rekr 54
bez čp/če skleník 5
bez čp/če tech.vyb 109
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 199
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 12
vod.dílo jez 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 4370
byt.z. byt 4740
byt.z. dílna 15
byt.z. garáž 121
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 87
obč.z. dílna 7
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 36
obč.z. rozest. 333
obč.z. sk.neb 4
Celkem JED 5356
LV 7875
spoluvlastník 13983

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2000
Ins. A 1:1000 01.12.1944 20.11.2000 Měřítko 1:1000 a 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1944


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 21.05.2022 23:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.