k.ú.: 647900 - Hraničné Petrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 546976 - Hraničné Petrovice NUTS5 CZ0712546976
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 3463503
zahrada 43 31883
travní p. 298 4756882
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz les(ne hospodář) 1 2976
lesní poz 121 3388913
vodní pl. nádrž umělá 4 13519
vodní pl. tok přirozený 21 35591
vodní pl. zamokřená pl. 5 12119
zast. pl. zbořeniště 7 3102
zast. pl. 94 51868
ostat.pl. dráha 1 13525
ostat.pl. jiná plocha 43 45221
ostat.pl. manipulační pl. 7 51316
ostat.pl. neplodná půda 19 40325
ostat.pl. ostat.komunikace 93 129019
ostat.pl. pohřeb. 1 1076
ostat.pl. silnice 7 100619
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21001
ostat.pl. zeleň 1 3924
Celkem KN 823 12166431
Par. KMD 823 12166431
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 94
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 95
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2017
KM-D 1:2000 31.12.2000 26.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 02:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.