k.ú.: 647951 - Hrbov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587711 - Polná NUTS5 CZ0632587711
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 3628298
zahrada 84 47309
travní p. 311 1091620
lesní poz 233 1889122
vodní pl. nádrž umělá 9 17822
vodní pl. rybník 11 11609
vodní pl. tok přirozený 14 10030
vodní pl. zamokřená pl. 1 423
zast. pl. 145 64183
ostat.pl. jiná plocha 108 103085
ostat.pl. manipulační pl. 16 24731
ostat.pl. neplodná půda 90 78432
ostat.pl. ostat.komunikace 215 165427
ostat.pl. silnice 56 30161
Celkem KN 1574 7162252
Par. DKM 2 3624
Par. KMD 1572 7158628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 43
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 133
LV 155
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2014
KM-D 1:2000 09.08.2000 31.03.2014
S-SK GS 1:2880 1838 09.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 23:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.