k.ú.: 648001 - Hrdějovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544558 - Hrdějovice NUTS5 CZ0311544558
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1233 5242464
zahrada 284 189723
travní p. 487 1117150
lesní poz 78 475300
vodní pl. nádrž umělá 21 23879
vodní pl. tok přirozený 160 48279
vodní pl. tok umělý 159 105081
vodní pl. zamokřená pl. 16 12007
zast. pl. zbořeniště 3 1179
zast. pl. 777 253070
ostat.pl. dráha 68 150121
ostat.pl. jiná plocha 614 528971
ostat.pl. manipulační pl. 128 131106
ostat.pl. neplodná půda 172 127604
ostat.pl. ostat.komunikace 495 256956
ostat.pl. silnice 332 123601
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14727
ostat.pl. zeleň 12 22018
Celkem KN 5044 8823236
Par. DKM 5044 8823236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 519
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če ubyt.zař 4
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 10
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 732
byt.z. byt 3
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 2
Celkem JED 7
LV 805
spoluvlastník 1294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2003
THM-V 1:2000 01.01.1973 30.12.2003 THM gr.
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 02:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.