k.ú.: 648027 - Hrdibořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589535 - Hrdibořice NUTS5 CZ0713589535
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 284 2859042
chmelnice 26 143906
zahrada 85 76222
ovoc. sad 1 2739
travní p. 33 217551
lesní poz 8 29486
vodní pl. nádrž umělá 13 50129
vodní pl. rybník 5 29324
vodní pl. tok přirozený 18 58973
vodní pl. tok umělý 10 33711
vodní pl. zamokřená pl. 1 501
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 11 1867
zast. pl. 129 53116
ostat.pl. jiná plocha 19 31494
ostat.pl. manipulační pl. 42 32318
ostat.pl. neplodná půda 4 4154
ostat.pl. ostat.komunikace 71 81361
ostat.pl. pohřeb. 1 1479
ostat.pl. silnice 6 49735
ostat.pl. zeleň 65 36427
Celkem KN 833 3793554
Par. DKM 832 3792049
Par. KMD 1 1505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 66
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 118
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 175
spoluvlastník 278

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.2008
S-SK ŠD 1:2500 1925 05.08.2008
S-SK ŠS 1:2880 1900 31.12.1925 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.