k.ú.: 648051 - Hrdlořezy u Mladé Boleslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535869 - Hrdlořezy NUTS5 CZ0207535869
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 475 3025938
zahrada 337 228463
ovoc. sad 6 45977
travní p. 164 304072
lesní poz 62 5585506
vodní pl. nádrž přírodní 2 671
vodní pl. tok přirozený 9 4057
zast. pl. zbořeniště 4 313
zast. pl. 417 97197
ostat.pl. dráha 2 14572
ostat.pl. jiná plocha 76 30629
ostat.pl. manipulační pl. 8 4166
ostat.pl. neplodná půda 83 56817
ostat.pl. ostat.komunikace 170 194901
ostat.pl. silnice 82 80182
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7766
ostat.pl. zeleň 6 699
Celkem KN 1911 9681926
Par. KMD 1911 9681926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 169
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 100
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 414
LV 527
spoluvlastník 766

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.08.2016
S-SK GS 1:2880 1842 04.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 17.05.2022 16:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.