k.ú.: 648116 - Hrob - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567558 - Hrob NUTS5 CZ0426567558
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 94020
zahrada 433 146017
ovoc. sad 11 27661
travní p. 211 672191
lesní poz les(ne hospodář) 39 316398
lesní poz 126 1225835
vodní pl. nádrž umělá 1 989
vodní pl. tok přirozený 2 22053
vodní pl. tok umělý 1 265
vodní pl. zamokřená pl. 2 6564
zast. pl. společný dvůr 2 338
zast. pl. zbořeniště 26 4437
zast. pl. 585 103641
ostat.pl. dráha 5 54075
ostat.pl. jiná plocha 111 56901
ostat.pl. manipulační pl. 62 80930
ostat.pl. neplodná půda 245 191507
ostat.pl. ostat.komunikace 127 106204
ostat.pl. pohřeb. 3 13931
ostat.pl. silnice 14 55292
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 25936
ostat.pl. zeleň 4 9907
Celkem KN 2081 3215092
Par. KMD 2081 3215092
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 249
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 72
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 170
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 578
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 502
spoluvlastník 615

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2014
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 10:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.