k.ú.: 648124 - Křižanov u Hrobu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567558 - Hrob NUTS5 CZ0426567558
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 163446
zahrada 137 82572
travní p. 64 104980
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz les(ne hospodář) 50 2596626
lesní poz 26 118389
vodní pl. nádrž umělá 4 3449
vodní pl. tok přirozený 16 26663
vodní pl. zamokřená pl. 2 270
zast. pl. 129 20721
ostat.pl. dráha 1 32878
ostat.pl. jiná plocha 96 81191
ostat.pl. manipulační pl. 3 11301
ostat.pl. neplodná půda 63 61849
ostat.pl. ostat.komunikace 52 56965
ostat.pl. silnice 11 11127
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 10053
ostat.pl. zeleň 6 1286
Celkem KN 682 3383795
Par. KMD 682 3383795
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 125
LV 153
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2014
S-SK GS 1:2880 1842 29.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 10:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.