k.ú.: 648167 - Hrobčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567566 - Hrobčice NUTS5 CZ0426567566
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 2373280
zahrada 91 56683
ovoc. sad 2 6477
travní p. 25 635361
lesní poz 8 279459
vodní pl. nádrž umělá 4 10042
vodní pl. tok přirozený 15 17526
vodní pl. tok umělý 15 15076
vodní pl. zamokřená pl. 1 4367
zast. pl. zbořeniště 24 8517
zast. pl. 186 64451
ostat.pl. jiná plocha 76 72559
ostat.pl. manipulační pl. 24 62903
ostat.pl. neplodná půda 92 390368
ostat.pl. ostat.komunikace 72 98979
ostat.pl. pohřeb. 1 788
ostat.pl. silnice 7 16374
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 66207
Celkem KN 748 4179417
Par. DKM 748 4179417
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 26
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 178
byt.z. byt 51
obč.z. byt 14
Celkem JED 65
LV 216
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.11.2005 mapování intr.
DKM-KPÚ 11.04.2000 1:1000 20.04.2000 *) extr.
S-SK GS 1:2880 1842 16.11.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 23:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.