k.ú.: 648205 - Mrzlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567566 - Hrobčice NUTS5 CZ0426567566
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 340472
zahrada 37 31339
travní p. 66 585643
lesní poz 13 418031
vodní pl. nádrž umělá 2 3463
vodní pl. tok přirozený 5 5736
zast. pl. zbořeniště 3 120
zast. pl. 48 19598
ostat.pl. jiná plocha 16 17734
ostat.pl. manipulační pl. 15 11436
ostat.pl. neplodná půda 50 83378
ostat.pl. ostat.komunikace 34 18826
ostat.pl. pohřeb. 2 1050
ostat.pl. silnice 17 24112
Celkem KN 325 1560938
Par. KMD 325 1560938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 48
LV 46
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.