k.ú.: 648221 - Tvrdín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567566 - Hrobčice NUTS5 CZ0426567566
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 1243632
zahrada 26 19675
ovoc. sad 1 2753
travní p. 19 169075
lesní poz 11 531776
vodní pl. nádrž umělá 2 921
vodní pl. tok přirozený 6 15641
vodní pl. zamokřená pl. 2 6406
zast. pl. zbořeniště 9 2432
zast. pl. 29 16599
ostat.pl. jiná plocha 30 120917
ostat.pl. manipulační pl. 1 401
ostat.pl. neplodná půda 34 77375
ostat.pl. ostat.komunikace 27 28168
ostat.pl. silnice 6 19395
ostat.pl. zeleň 1 745
Celkem KN 223 2255911
Par. DKM 223 2255911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 28
LV 32
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.03.2008 mapování intr.
DKM-KPÚ 22.04.2005 1:1000 22.04.2005 *) extr.
S-SK GS 1:2880 1843 10.03.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 16:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.