k.ú.: 648248 - Hrobice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585262 - Hrobice NUTS5 CZ0724585262
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 457 1392650
zahrada 211 175647
ovoc. sad 3 16311
travní p. mez, stráň 16 12448
travní p. 364 645581
lesní poz 137 1263005
vodní pl. nádrž umělá 3 404138
vodní pl. tok přirozený 6 8263
vodní pl. zamokřená pl. 7 10315
zast. pl. 274 176842
ostat.pl. jiná plocha 142 132852
ostat.pl. manipulační pl. 23 23412
ostat.pl. mez, stráň 1 4652
ostat.pl. neplodná půda 85 39645
ostat.pl. ostat.komunikace 149 97076
ostat.pl. silnice 3 32968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6588
ostat.pl. zeleň 11 6746
Celkem KN 1895 4449139
Par. DKM 1895 4449139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 110
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 20
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 257
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 357
spoluvlastník 504

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.1997 původně ZMVM, vyhotovena DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.12.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 06:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.