k.ú.: 648272 - Lažany u Chýnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552917 - Radenín NUTS5 CZ0317552917
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 341 1752591
zahrada 48 46091
travní p. 146 409412
lesní poz 134 1296047
vodní pl. rybník 1 36218
vodní pl. tok přirozený 1 1068
vodní pl. tok umělý 3 2269
vodní pl. zamokřená pl. 30 14650
zast. pl. společný dvůr 1 278
zast. pl. zbořeniště 3 667
zast. pl. 42 26371
ostat.pl. jiná plocha 86 88714
ostat.pl. manipulační pl. 17 12371
ostat.pl. neplodná půda 26 39016
ostat.pl. ostat.komunikace 51 84219
ostat.pl. silnice 14 7869
ostat.pl. zeleň 1 1038
Celkem KN 945 3818889
Par. KMD 945 3818889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 40
LV 81
spoluvlastník 111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2013
S-SK GS 1:2880 1829 24.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 23.05.2022 16:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.