k.ú.: 648281 - Blansko u Hrochova Týnce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571491 - Hrochův Týnec NUTS5 CZ0531571491
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 1411442
zahrada 44 32621
ovoc. sad 1 4737
travní p. 19 40438
lesní poz 2 2469
vodní pl. rybník 1 2848
vodní pl. tok přirozený 10 35160
vodní pl. tok umělý 2 1155
vodní pl. zamokřená pl. 3 1246
zast. pl. zbořeniště 1 1119
zast. pl. 46 21893
ostat.pl. dráha 4 23919
ostat.pl. jiná plocha 10 2741
ostat.pl. manipulační pl. 11 7155
ostat.pl. neplodná půda 10 6410
ostat.pl. ostat.komunikace 37 49955
ostat.pl. silnice 4 9892
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5821
ostat.pl. zeleň 24 30164
Celkem KN 365 1691185
Par. DKM 212 1571699
Par. KMD 153 119486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 40
LV 123
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.11.2016 1:1000 30.11.2016 *)
KMD 1:1000 07.12.2010
KM-D 23.12.2000 07.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.