k.ú.: 648311 - Stíčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571491 - Hrochův Týnec NUTS5 CZ0531571491
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1090707
zahrada 122 59397
ovoc. sad 2 9442
travní p. 23 51896
vodní pl. tok přirozený 8 24897
vodní pl. tok umělý 2 1803
vodní pl. zamokřená pl. 1 232
zast. pl. zbořeniště 1 263
zast. pl. 129 44935
ostat.pl. dráha 11 27532
ostat.pl. jiná plocha 60 99148
ostat.pl. manipulační pl. 6 27730
ostat.pl. mez, stráň 1 255
ostat.pl. neplodná půda 2 491
ostat.pl. ostat.komunikace 40 42018
ostat.pl. silnice 6 19055
ostat.pl. zeleň 30 54515
Celkem KN 566 1554316
Par. DKM 566 1554316
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 95
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 127
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 192
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2019
DKM-KPÚ 1:1000 07.07.2016
S-SK GS 1:2880 1839 20.11.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 21.05.2022 17:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.