k.ú.: 648329 - Hromnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558915 - Hromnice NUTS5 CZ0325558915
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 2818195
zahrada 322 203142
travní p. 217 537476
lesní poz les s budovou 4 133
lesní poz ostat.komunikace 1 3549
lesní poz 261 10969048
vodní pl. nádrž umělá 14 37724
vodní pl. tok přirozený 19 4722
vodní pl. tok umělý 24 3816
vodní pl. zamokřená pl. 58 19946
zast. pl. zbořeniště 2 5019
zast. pl. 332 122739
ostat.pl. dráha 3 70671
ostat.pl. jiná plocha 125 62613
ostat.pl. manipulační pl. 14 17611
ostat.pl. neplodná půda 221 406874
ostat.pl. ostat.komunikace 164 251192
ostat.pl. pohřeb. 2 3515
ostat.pl. silnice 49 132816
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 6789
ostat.pl. zeleň 2 41
Celkem KN 2292 15677631
Par. DKM 2291 15677600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 232
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 314
LV 456
spoluvlastník 577

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.12.2012
DKM 1:1000 11.10.2011
THM-V 1:2000 01.11.1980 17.12.2012
S-SK GS 1839 31.10.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 03:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.