k.ú.: 648345 - Žichlice u Hromnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558915 - Hromnice NUTS5 CZ0325558915
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32083 - Třemošná

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 759 3901639
zahrada 230 137873
ovoc. sad 11 15063
travní p. 311 614030
lesní poz 382 2456435
vodní pl. nádrž umělá 2 1024
vodní pl. rybník 3 1531
vodní pl. tok přirozený 188 67201
vodní pl. tok umělý 77 5984
zast. pl. společný dvůr 2 3664
zast. pl. zbořeniště 2 82
zast. pl. 327 95249
ostat.pl. jiná plocha 193 65476
ostat.pl. manipulační pl. 96 57687
ostat.pl. neplodná půda 318 207597
ostat.pl. ostat.komunikace 388 125050
ostat.pl. pohřeb. 1 999
ostat.pl. silnice 39 55744
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 12340
ostat.pl. zeleň 3 1544
Celkem KN 3339 7826212
Par. DKM 3339 7826212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 287
byt.z. byt 43
byt.z. garáž 6
Celkem JED 49
LV 487
spoluvlastník 763

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2016
THM-V 1:2000 01.11.1980 09.11.2016
S-SK GS 1839 31.10.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 18.05.2022 11:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.